Socialstyrelsen bör ta sitt ansvar


Hej,
Det känns glädjande men samtidigt mycket tragiskt att höra hur du också körs över utan kommentarer om varför… det behövs en prövning… ett utvecklingssamtal för hur socialstyrelsens allmängiltiga ställning ska råda… hur nyetablering inte ska förhindras av förlegad kunskap… ge perspektiv… där människor som känner sig berörda ska kunna närvara… allt bara för att inte låta gammal kunskap edas fast… att vi politiskt röstar bort våra rättigheter är väll en fråga värd sitt utrymme… något som också bör hanteras så vi förstår konsekvenserna av vårt val… så… politiker bör självklart närvara för hur allmänhetens ”kunskap” ska komma andra behövande till gagn… socialstyrelsen gör anspråk på den yttersta kunskapen varför denna fråga bör prioriteras… att konkurerande mot socialstyrelsens val inte hörsammas är så allvarligt att man bör ifrågasättas om det inte är förenat med maktstyrning… en fråga som snarast bör väckas med en motion i riksdagen.
Frank