Ställ dem ansvariga inför en domstol!


Ect är finansierat via skattesedeln,och i och med det ger det mig rättigheter att starkt fördöma detta diktatoriska förfaringssätt.I ett demokratiskt samhälle behöver man inte tolerera sådana metoder för att inte tala om det lidande och dess biverkningar som det skapar. Man kan inte lindra eller maskera problemen med Ect. Ställ dem ansvariga inför en domstol!

Tack för ordet Hans.