Stora bestående minnesproblem efter elchocker


Mitt minne blev förstört av elchocker – oförmögen att jobba!

”Hej, Göran heter jag, jag har diagnostiserats med bipolär sjukdom och jag har fightats med stora minnesproblem sedan 2008/05 ungefär då jag fisk min 7:e ECT behandling.

Jag påpekade att jag hade minnesförluster men fick hela tiden talat till mej att dessa var övergående. efter ytterligare 16 behandlingar ansågs behandlingen vara klar.

Minnet skulle fortfarande komma tillbaka och efter dessa behandlingar var jag knappt kapabel att fungera i vardagen då mitt närminne var precis värdelöst.

Nu ett par år senare är problemen likadana, mitt när och långtidsminne är minst sagt opålitligt. Jag har stora minnesluckor från barndom/uppväxt/utbildning och jobbkunskaper. Detta gör mej oförmögen att jobba som Unix/Linux-konsult. Jag glömmer saker som att hämta på dagis och jag kommer inte ihåg vilka merparten av mina vänner är eller vad många heter.

Man känner sig utlämnad/sviken och snart kommer jag dessutom klassas som arbetslös. Man kan knappast påstå att jag fått någon hjälp med detta som jag skulle klassa som en felbehandling. All hjälp i ärendet skulle vara till stor hjälp. Mvh, Göran.”

ECT bör förbjudas omgående