Stora minnes förluster, glömska och förvirring


Jag heter k. s och är 36 år. Jag bev bev behandlad ect under januari och februari 2009,efter många års medicinering. Jag låg inne på mölndals(GÖTEBORG) psyke.

Jag fick ect eftersom allt annat var testat och jag har en djup depression med självmords tankar. Informatinen jag fick var en blankett om hur det går till. Meningen var ju att bryta mitt mörker.

Inget resultat,fick liote info om minnes luckor, jag kände att jag var för deprimerad för att protestara, jag var likgiltlig.

Jag fick 10 ect under 5 veckor.

Jag fick en liten lättnad som varade nån vecka,trots mycket psykofarmaka.

Ingen såg någon förändring,förutom förvirringen.

Jag har talat med min läkare, som satte in mer medicin..

Jag är sjukskriven sedan 4 år.

Skadorna är som jag skrivit tidigare, stora minnes förluster och glömska och förvirring.