Stora problem med minnet efter elchocker


”Hej! Läste att du kan hjälpa till med att anmäla skador efter elchocker? Du får gärna kontakta mej! Är i behov av hjälp hur man ska göra! Har fått bestående minnesstörningar av elbehandlingar.”

”Jag har fått behandling med ECT, våren och sommaren 2009. Har efter detta upplevt att jag har stora problem med minnet! Har svårt att komma tillbaka till mitt jobb pga dessa minnesproblem! Har genomgått avancerade minnestester hos en psykolog. Slutsatsen av dessa tester visar att mina minnesstörningar med all sannolikhet beror på ECT behandlingarna!!!”