Tvångselchocker hjälpte inte vän!


”Jag är starkt emot att elektrifiera någon.

En vän till mig fick behandling ofrivilligt det hjälpte inte det är en sak som är säker.

Jag förstår inte hur man kan bli tvingad till något sådant. Jag klassar det ungefär samma som lobotomi. Förstår

inte hur sådant kan hända i ett upplyst land som Sverige.”