Ungdomar blir skadade av elchocker


Som norsk organisasjon der vi v daglig har kontakt med unge som blitt mentalt svekket nettopp grunnet elektrosjokk- ECT behandling, feilmedsinering/behandling og andre umenneskelige og groteske ”behandlingsmetoder” i psykiatrien roper vi nå HÖJYLYDT i PROTEST mot ECT – elektrosjokkbehandling som fortsatt utföres på uskyldige mennesker rundt om i verden. Vi her i HULK kan bare definere denne såkalte ”behandlingen” psykiatrien benytter på forsvarslöse og sårbare mennesker som den RENESTE TILINTETGJÖRELSEN AV MENNESKELIV! Å denne barbariske behandlingsmetoden VIL VI HA STOPPET!

– Å såvisst skal vi kjempe vår harde kamp for å få stoppet den .

Lise Tollefsen Slembe
Ansv. leder for HULK, hulk.no