Ungdomar blir skadade av elchocker


Som norsk organisasjon der vi v daglig har kontakt med unge som blitt mentalt svekket nettopp grunnet elektrosjokk- ECT behandling, feilmedsinering/behandling og andre umenneskelige og groteske ”behandlingsmetoder” i psykiatrien roper vi nå HÖJYLYDT i PROTEST mot ECT – elektrosjokkbehandling som fortsatt utföres på uskyldige mennesker rundt om i verden. Vi her i HULK kan bare definere denne såkalte ”behandlingen” psykiatrien benytter på forsvarslöse og sårbare mennesker som den RENESTE TILINTETGJÖRELSEN AV MENNESKELIV! Å denne barbariske behandlingsmetoden VIL VI HA STOPPET!

– Å såvisst skal vi kjempe vår harde kamp for å få stoppet den .

Lise Tollefsen Slembe
Ansv. leder for HULK, hulk.no


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.