Vad är det för krafter som ligger bakom detta?


42000 per år – det är en hel mellansvensk stad… Hur många är det som drabbats om man räknar ackumulationen de senaste åren? Och om det handlar om en fördubbling sedan förra året – hur lång tid tar det innan hela Sveriges befolkning har förvandlats till lydiga zombier?

Vad är det för krafter som ligger bakom detta? Det finns indikationer på att hela vårt minne och vår personlighet lagras i hjärnan m hj a elektriska fält. Sådana förstörs av elchocker. Varför finns krafter som vill utplåna oss som individer?

Jag har själv haft diagnosen depression i flera år, men lärt mig att det beror på helt fysiologiska anledningar som mineralbrister och underfunktion av viktiga organ. Hur många fler hamnar i kategorin ”obotliga” av liknande skäl utan att någonsin få hjälp som faktiskt leder till tillfrisknande?

Det finns bara en väg – skapa en mänsklig vård där människor får verklig hjälp att bli hela, och ta bort de destruktiva metoderna. Tyvärr är det nog en nåd att stilla bedja om, så länge vi har den struktur och syn på människan som man kan se hos läkemedelsindustrin, myndigheter samt den förmenta ”vetenskap” som vill stöpa alla individer i samma form, trots att alla är olika och inte kan behandlas likadant.

Det är synen på människan som maskin vi måste komma ifrån. Vi måste begripa att en människa är mer än vad som syns på ytan.