Förbjud denna primitiva utövning


Det krävs intenågon stor renässansmänniska för att för att tycka att elchocker – eller ”ECT-behandling” som det mindre barbariskt klingande namnet lyder – är ett suspekt sätt att hjälpa medmänniskor i själslig kris!

Lugn omgivning, god kommunikation, bra föda är mycket pålitligare metoder.

Men fungerar dessa när el-chocks-alternativet har tillgripits??!! Eller har man fördärvat möjligheterna till verklig återhämtning då?!

Om man upplever personliga svårigheter i livet, då kanske det finns vissa personer man skulle vilja anförtro sig, och andra som man absolut inte skulle vilja sätta sig i kommunikation med, för att man känner att de inte är goda lyssnare, inte genuint vill en väl, och dylikt.

Tänk om det är den sista kategorin människor som står där i vita rockar vid elchocks-apparaten och försäkrar en om att ”jodå, det kommer att gå så bra, så bra. Ligg nu ner så ska du få något lugnande.” Hemska tanke!

Förbjud denna primitiva utövning i svensk lagstiftning!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.