Få upp ögonen för detta barbari!


Vi måste bli fler som får upp ögonen för detta barbari.

De flesta jag talar med om det här säger förvånat ”Elchocker!?! Men det har man väl slutat med för längesedan?” Alla vet att det inte fungerar men få känner till den stora utbredning ETC-behandling har i Sverige.

Vi måste som sagt bli fler…