Förbjud denna primitiva utövning


Det krävs intenågon stor renässansmänniska för att för att tycka att elchocker – eller ”ECT-behandling” som det mindre barbariskt klingande namnet lyder – är ett suspekt sätt att hjälpa medmänniskor i själslig kris!

Lugn omgivning, god kommunikation, bra föda är mycket pålitligare metoder.

Men fungerar dessa när el-chocks-alternativet har tillgripits??!! Eller har man fördärvat möjligheterna till verklig återhämtning då?!

Om man upplever personliga svårigheter i livet, då kanske det finns vissa personer man skulle vilja anförtro sig, och andra som man absolut inte skulle vilja sätta sig i kommunikation med, för att man känner att de inte är goda lyssnare, inte genuint vill en väl, och dylikt.

Tänk om det är den sista kategorin människor som står där i vita rockar vid elchocks-apparaten och försäkrar en om att ”jodå, det kommer att gå så bra, så bra. Ligg nu ner så ska du få något lugnande.” Hemska tanke!

Förbjud denna primitiva utövning i svensk lagstiftning!