Förbjud elchockbehandling


Förbjud elchockbehandling då det inte används som en sista utväg för att rädda liv, som till exempel vid djup depression där patienten inte har hunnit respondera på annan behandling.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.