Min systers minne försämrades av ECT


”Vill anmäla biverkningar som min syster fått efter elchocksbehandlingar. Hon har fått minnesluckor, dom är många och många av värde och något som hon lider av. Närminnet försämrades också och är fortfarande dåligt. Detta har bidragit till försämrad livskvalité.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.