Min systers minne försämrades av ECT


“Vill anmäla biverkningar som min syster fått efter elchocksbehandlingar. Hon har fått minnesluckor, dom är många och många av värde och något som hon lider av. Närminnet försämrades också och är fortfarande dåligt. Detta har bidragit till försämrad livskvalité.”