Påverkades negativt av ECT


Intervju med en man som kände en kvinna som fick elchocker

negativt, Ett hölje kring personen

Namn:
ks

Ort:
Östersund

Ålder:
45

Vem fick el-chockerna?
Kvinna

När var detta?
1 år behandling

Varför fick personen el-chocker?
depprision

Vilken information gavs innan om el-chocker till personen?
ingen

Vad blev personen lovad som ett resultat från el-chockerna?
ja försvinna depprisionen

Uppnåddes detta resultat?
nej

Berättade någon för personen om vilka bieffekter som el-chocker har?
minnesstörningar kommer ej ihåg vänner mm

Kände personen sig tvungen att acceptera el-chocker som ”behandling”?
ja

Hur upplevde du att personen förändrades?
negativt, Ett hölje kring personen

Har personen berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker han / hon upplevt som resultat av el-chocksbehandling? Om så, vad har han / hon fått för svar?
det blir bättre med tiden

Tycker du att personen är berättigad till en ursäkt och skadestånd för de el-chocker han / hon fick?
absolut


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.