Kände att jag tappade förståndet av ECT

“Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, ångest, deppighet, yrsel, huvudvärk.inga drömmar, äter i dagsläget antidepressiv medicin, så kan inte ha med min grundsjukdom som dom kallar det att göra.” – Namn: J.I – När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin? För 12 år sedan, när jag var Läs mer här …

33 elchocker förstörde mitt minne

“Problem med lång och kortidsminnet.Osäkerhet när jag inte minns saker som det påstås att jag gjort. Har jag gjort det där? Har jag varit där? Problem att hitta. Känner ej igen folk. Koncentrationssvårigheter. Glömska och förvirring. Stress.”   – Namn: XX   – Ort: XX Läs mer här …

Bestående minnesproblem efter ECT

“Bestående minnes problem som jag inte tror går över.” Namn: XX Ort: XX Ålder: XX – Vilka problem hade du när du fick kontakt med psykiatrin? Depression symtom på bipolaritet – Valde du själv att uppsöka en psykiatriker? Om inte, vem bestämde att du skulle Läs mer här …