Påverkades negativt av ECT


Intervju med en man som kände en kvinna som fick elchocker

negativt, Ett hölje kring personen

Namn:
ks

Ort:
Östersund

Ålder:
45

Vem fick el-chockerna?
Kvinna

När var detta?
1 år behandling

Varför fick personen el-chocker?
depprision

Vilken information gavs innan om el-chocker till personen?
ingen

Vad blev personen lovad som ett resultat från el-chockerna?
ja försvinna depprisionen

Uppnåddes detta resultat?
nej

Berättade någon för personen om vilka bieffekter som el-chocker har?
minnesstörningar kommer ej ihåg vänner mm

Kände personen sig tvungen att acceptera el-chocker som ”behandling”?
ja

Hur upplevde du att personen förändrades?
negativt, Ett hölje kring personen

Har personen berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker han / hon upplevt som resultat av el-chocksbehandling? Om så, vad har han / hon fått för svar?
det blir bättre med tiden

Tycker du att personen är berättigad till en ursäkt och skadestånd för de el-chocker han / hon fick?
absolut