Psykiatrisk vård under tvång skadar patienten


Förutom rent neurologisk skada i vissa fall finns det en ALLTID en noceboeffekt (nocebo = latin för ”jag kommer att skada”) vid all slags psykiatrisk tvångsbehandling. Den positiva placebo-effekten, som naturligtvis inte kan förekomma vid tvångsbehandling, brukar uppskattas till 30%. Den motsatta, negativa nocebo-effekten är ännu större. Till exempel en farmakologisk behandling som i dubbel-blind-studier visat sig effektiv (alla studier förutsätter frivillig medverkan) kommer, om den ges under tvång, sannolikt att ha en negativ effekt på patienten.

Svenska Föreningen för Medicinsk Forskning


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.