Psykiatrisk vård under tvång skadar patienten


Förutom rent neurologisk skada i vissa fall finns det en ALLTID en noceboeffekt (nocebo = latin för ”jag kommer att skada”) vid all slags psykiatrisk tvångsbehandling. Den positiva placebo-effekten, som naturligtvis inte kan förekomma vid tvångsbehandling, brukar uppskattas till 30%. Den motsatta, negativa nocebo-effekten är ännu större. Till exempel en farmakologisk behandling som i dubbel-blind-studier visat sig effektiv (alla studier förutsätter frivillig medverkan) kommer, om den ges under tvång, sannolikt att ha en negativ effekt på patienten.

Svenska Föreningen för Medicinsk Forskning