Psykpatienterna har idag blivit samhällets horor


År 2007 i Sverige?

Det påminner om nazist läkarnas experiment på judiska fångar.

Psykpatienterna har idag blivit samhällets horor i denna tid av ”upplysning” som de kallar det för, men det låter snarare som att det är fördärvets tid, iallafall för de svaga i samhället.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.