Åkte ner i djupet igen efter ECT


I början att jag mådde bättre sen såg även de att jag åkte ner i djupet igen.
”Minnesstörningar, småryckningar, känselbortfall.”

Namn:
XX

Ort:
XX

Ålder:
XX

Vilka problem hade du när du fick kontakt med psykiatrin?
Djup depression och starka självskadeimpulser

Valde du själv att uppsöka en psykiatriker? Om inte, vem bestämde att du skulle träffa en sådan?
Jag har haft kontakt med dom sen jag var 13 och försökte begå självmord

Hade du fått någon annan behandling, t.ex. antidepressiv medicinering, innan du fick ECT? Hur fungerade den?
Antidepressiv medicinering i 7 olika sorter som inte fungerade, DBT

Fick du någon information kring vilka alternativ som finns till ECT? Isåfall vilka alternativ?
Nej dom sa att det var det enda som fanns kvar

Under vilken tidsperiod fick du ECT?
2 veckor under Juni månad 2011

Varför fick du ECT?
Djup depression o inget annat hjälpte

På vilken plats och av vem fick du ECT?
XX sjukhus av ett ECT team

Hur många ECT-behandlingar har du fått totalt?
6

När du fick dessa var du inskriven på psykklinik eller fick du dem polikliniskt (dvs att du fick åka hem efter att ha vilat en stund)?
Både och. Första och sista var jag inskriven resten polokliniskt

Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?
Läkaren övertalade mig

Vilken muntlig information fick du om ECT före behandlingarna?
Ingen

Vilken skriftlig information fick du om ECT före behandlingarna?
Ingen

Berättade någon om vilka bieffekter som ECT har? Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Fick du eller dina anhöriga denna information innan ECT-behandlingarna?
Nej det fick vi inte från sjukvården, men vi hittade infon själva

Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (T.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?
Det var den enda behandlingen som fanns kvar

Gjordes en fullständig ordinär läkarundersökning och behandling på dig innan ECT? Fick du genomgå någon fysisk undersökning, dvs att man tog blodprover på dig, gjorde någon röntgenundersökning eller liknande, innan du fick ECT?
Nej

Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?
att depressionen skulle lätta

Fick du detta resultat?
Ja i början, sen tillbaka på ruta 1

Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? Hur skiljer sig ditt liv idag från ditt liv innan du fick ECT? Vad upplevde du för förändringar i ditt liv efter ECT-behandlingarna?
Sämre minne, små ”ryckningar” och känselbortfall annars ingen skillnad alls.

Hur upplevde dina när och kära att du fick ECT? Vilka förändringar såg de hos dig?
I början att jag mådde bättre sen såg även de att jag åkte ner i djupet igen.

Har du fått hjälp och stöd att framföra dina klagomål på behandlingen? Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?
Nej!

Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes mentala sjukdom. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?
Känns snarare som om psykiatrin rycker på axlarna o tänker: Shit happends

Hur vill du beskriva den behandling som du har fått av psykiatrin före, under och efter ECT-behandlingen?
Under all kritik!

Hur ser ditt liv ut nu?
Försökte ta livet av mig i går, låg inne på IVA och sen PIVA (psykiska intensiven) utskriven i eftermiddags av samma läkare som föreslog ECT (IGEN)

Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?
Nej aldrig!

Om du summerar – vilka skador har du fått från den ECT-behandling du fick?
Minnesstörningar, småryckningar, känselbortfall.

Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?
Ja x 2

Har har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?
Visste inte att det gick att anmäla då jag gick med på det själv.