Allt blev värre efter ECT – jag blev som en zombie


”Flera år är utraderade,allt blev värre efter ECT, jag fick fruktansvärd ångest ,jag blev rädd för att gå ut,jag blev rädd för att sova, depressionen blev ännu värre , ständig värk i huvudet och nacken, yrsel. koncentrationssvårigheter,min syn blev sämre , min hörsel blev sämre, allt jag skulle göra tog längre tid det kopplar långsamt i huvudet.jag får oftast hjälp med att handla, jag betalade inte mina räkningar,jag glömde, fick inte ihop siffrorna hur det skulle fungera jag blev som en sombi,nerstämd och ledsen och är fortfarande, jag gråter så fort jag tänker på vad jag var med om ,vad som hände. Allt bara raserade.”

– Namn:
A.P

– Ort:
Gävle

– Ålder:
XX

– När träffade du första gången en läkare inom psykiatrin?
21/1-02

– Vilket/vilka problem var det du ville få hjälp med?
Depression

– När var det först som någon föreslog ECT som behandling och varför?

12/11-02. Jag provade ett antal mediciner, Zoloft,cipramil,anafrinl, remeron, zymbalta mm men utan resultat.De var då jag fick frågan om att ta ECT,då skulle jag slippa all medecin och alla biverkningar, depressionen skulle gå över och allt skulle bli bra.Äntligen tänkte jag.nu blir jag frisk , en kort förvirring under dagen var den enda biverkningen.

– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Min psykläkare föreslåg ECT och lovade att jag skulle bli bra efter ca 8 behandlingar ,jag var skör och väldigt deprimerad och tänkte, vad som helst, bara jag blir bra,och självklart litade jag på min doktor

– Under vilken tidsperiod fick du ECT?
nov 2002-jan2003

– På vilket sjukhus/vilken klinik var det?
Gävle psyksjukhus.

– Hur många behandlingar har du fått totalt?
5st

– Vilken muntlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Berättade någon om minnesskador efter ECT?

Den info jag fick var att det kunde bli minnesförlust ett par timmar efter ECT och sen skulle allt vara som vanligt igen.

– Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Vilken skriftlig information fick du och ev. dina anhöriga om ECT? Innehöll materialet någon information om minnesskador efter ECT?

Ingen skriftlig info vad jag kan minnas.

– Fick du antidepressiv medicinering under tiden som du fick ECT? Om så, vilket/vilka preparat fick du?

nej!

– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (Detta kan vara t.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”

Ja,pga att det var sista utvägen, det var det enda som skulle kunna hjälpa,ECT var absolut det bästa och det var inget att vara rädd för,det var inte som förr i tiden.och jag skulle slippa alla biverkningar som medicinerna gav,inga bestående minnesförluster.

– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Att min depressin skulle gå över och jag skulle få livslusten tillbaka, medicinerna skulle jag inte behöva längre.

– Gjordes en fullständig fysisk läkarundersökning innan du fick ECT? Tog man t.ex. några blodprover, gjorde röntgenundersökning eller på annat sätt letade efter någon rent fysisk orsak till dina problem?

Nej, det kan jag inte minnas att det gjordes.

– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? (Arbetar du? Har du t.ex. problem med att klara av vardagssysslor som inköp av mat, matlagning, städning, betalning av räkningar, kontakt med myndigheter, utnyttjande av olika transportmedel, etc.?)

Flera år är utraderade,allt blev värre efter ECT, jag fick fruktansvärd ångest ,jag blev rädd för att gå ut,jag blev rädd för att sova, depressionen blev ännu värre , ständig värk i huvudet och nacken, yrsel. koncentrationssvårigheter,min syn blev sämre , min hörsel blev sämre, allt jag skulle göra tog längre tid det kopplar långsamt i huvudet.jag får oftast hjälp med att handla, jag betalade inte mina räkningar,jag glömde, fick inte ihop siffrorna hur det skulle fungera jag blev som en sombi,nerstämd och ledsen och är fortfarande, jag gråter så fort jag tänker på vad jag var med om ,vad som hände. Allt bara raserade .

– Hur upplever dina anhöriga och vänner dig efter att du har fått ECT? Vilka förändringar ser de hos dig?

att min depression blev mer tydlig ,nerstämd att jag tappat all livsglädje pratar osammanhängande undviker all konakt med mina vänner,dom kände inte alls igen mig var inte mig lik.

– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes ”psykiska grundsjukdom”. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Från första början har jag blivit kränkt ,inte betrodd,jag sökte för att få hjälp med depression såg mitt hopp i ECT efter första behandlingen fick jag så mycket stark ström så jag fick blåmärken i ansiktet rejäla blödningar i ögonvitorna,tryckande värk i huvud och nacke,käkarna ömmade,yrsel,minnesförlust,jag hade kissat ner mig så när jag vaknade hade jag landstingsbyxor på mig ,allt detta blev en jättechock för mig,det värsta av allt ,jag fick gå hem utan en förklaring till vad som hänt, dom såg inte till att någon kom och hämtade mig,jag hade irrat runt i flera timmar innan jag hittade hem,det enda minne jag har kvar från den här tiden är just detta,det har satt djupa spår imig, fick höra efteråt att jag hade fått halsvenstas ingen luft alltså blivit blå i ansiktet fått hemska kramper, och ändå påstår dom att det inte ger några biverkningar och trots detta fortsätter behandlingarna 4 gånger till, då var det min särbo som bad mig sluta ,han var rädd,han kände inte igen mig längre.

– Har du berättat för någon psykiatriker om de negativa effekter som ECT-behandlingarna har haft på ditt liv? Om så, vad har du fått för svar?

Jag har sedan detta hände och i alla år efter behandlingarna varit helt säker på min sak att mina skador kommer från ECT försökt få läkare att tro på mig , jag har kännt mig helt maktlös jag har inte blivit betrodd av någon läkare, jag har fått lida något hemskt.

– Vid vårdskada i Landstingsvården kan man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för att fa ersättning. Hälso- och sjukvårdens personal ska enligt förvaltningslagen vid behov vara behjälplig med information och anmälan. Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

Nej inte alls.

– Har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Jag har alltid tänkt att jag skulle ha anmält men,hur skulle det gå till när det inte fanns några biverkningar på ECT trots att jag höll på dö efter första behandlingen. Och det är ju så här ,psykiskt sjuk icke trovärdig så var det en psykläkare som sagt som visste av att dessa skador kunde uppstå ,alltså menat att det går inte att anmäla.

– Om du summerar – vilka skador har du fått från ECT-behandlingen?

Flera års minnesförlust.måste äta mediciner för att kunna sova hemska mardrömmar,och mot ångest så jag kan tex gå till affären.djupa depressioner ,ingen livsglädje svårt att koncentrera mig,dålig syn,ständig värk ihuvud o nacke.Jag kunde aldrig återgå till mitt arbete efter detta,skador? ,mitt liv raserade min ekonomi raserade.Jag har fortfarande inte fått hjälp mot mina plågor för de kunde ju inte komma av ECT.

– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Nej och nej.Jag hoppas med denna anmälan få fram sanningen om ECT och att det förbjuds.

– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

Absolut! Nu går det ju inte att få detta ogjort,men hade jag vetat vad detta skulle skada mig och mitt liv så skulle jag ALDRIG utsatt mig för det här. Jag har kommer att få leva med skador i hela mitt liv, Jag har förlorat mitt arbete och min ekonomi är körd i botten och det för att en läkare övertygade mig om att ECT skulle rädda mitt liv.