Allvarliga epileptiska anfall och kramper efter 206 ECT-behandlingar


“Jag fick ect när jag var 20år gammal, idag är jag över 37. Sammanlagt har psykiatrin gett mig 206 ect-behandlingar. Jag har fortfarande besvär med glömska och dåligt minne. Har fått problem med kraftiga krampanfall, haft mång genom åren, ävemd allvarliga akuta fall. Jag har aldrig innan påbörjad ect lidit av krampanfall likt epelipsi men tyvär har problem med krampanfall då och då. Hänt hemma, utomhus samt även då jag vårdats inne på akutpsykavd pga depprission, självskada, självmordsbenägenhet.

Diagnos Borderline och Ptsd.

Ewa som ingen lyssnar på mig ang mina otroligt jobbiga, påfrestande kramper trots flera sett dem och läkare ryckt in och vid tillfällen då ambulans hämtat mig.

Jag bor själv och kan känna mig ensam och utlämnad i detta. Vad kan jag göra?”