Anmälan efter skador från ECT


Till
Socialstyrelsens
Enskildas klagomål
106 30 Stockholm

Under en period på två veckor i juni 2011 fick jag sex ECT-behandlingar, detta var på XX Sjukhus. Min kontakt med psykiatrin började när jag var 13 år efter att då ha gjort ett självmordsförsök. Jag hade en djup depression och starka självskadeimpulser. Efter det har jag fått olika antidepressiva piller, sju olika sorter, som inte har fungerat. Jag har också fått DBT.

Nu fick jag veta att det enda alternativ som fanns kvar var ECT. Jag kan absolut inte minnas att jag fick någon form av muntlig information angående denna behandlingsmetod och absolut ingen skriftlig. Den information som jag fick innan hittade jag själv och mina anhöriga i Vårdguiden på internet. Jag ville inte ha ECT. Min upplevelse av det hela är att läkaren övertalade mig. Det man sa var att depressionen skulle lätta. Det var också fallet till att börja med men sen var jag tillbaka på ruta ett, dvs jag var deprimerad igen.

Efter att ha fått ECT har jag nu förutom depressionen försämrat minne, jag har små ”ryckningar” och känselbortfall, ingen skillnad alls till det bättre. Även mina anhöriga har kunnat observera hur jag har åkt ner i djupet igen. Den reaktion som jag upplever mig ha mött när jag har nämnt det här hos psykiatrin är ungefär ”shit happens”. Jag anser att jag har fått skador av behandlingen men har inte fått någon information om att jag kan (och bör) anmäla detta faktum till Socialstyrelsen. I efterhand har jag förstått att jag är långt ifrån ensam om att bli skadad av ECT (även om många behandlare anser att det inte är ECT som ger skadorna).

Efter att ha fått ECT har jag gjort ytterligare ett självmordsförsök, och IGEN blivit föreslagen ECT. Jag vill under inga omständigheter ha ECT igen. Behandlingen har inte hjälpt mig överhuvudtaget – den har försämrat mig. Jag har varit deprimerad tillräckligt många och långa perioder för att kunna säga att de minnesstörningar som jag har nu inte kommer att någon depression utan är resultat av de ECT-behanlingar som jag fick.

Jag anser mig berättigad till skadestånd och förväntar mig att jag får stöd att skriva en anmälan till LöF. Jag vill också gärna har bekräftelse på att min anmälan har tagits emot av er och att ärendet skickats vidare.

XX, juli 2011

http://www.socialstyrelsen.se/klagapavarden/jagvillanmalafelellerbristerivarden