Arbetsminnet har försvunnit efter 200 elchocker


”Jag har fått över 200 Ect. Mitt arbetsminne har försvunnit. Hittar inte vägar som jag har kört tidigare.Äter mediciner.

Men läkare säger att ect är bra för mig.Dom vil att jag skall ha underhålls behandling.Undrar hur länge min hjärna håller.

Har förlorat mitt arbetsminne.Hittar inte på vägar som jag tidigare kört.Säger samma saker till vänner flera gånger per dag.Har fått över 200 ect.”