Att el-chocka en människa är helt fel


Att el-chocka en människa är helt fel.. det låter helt fel! jag är själv deprimerad och jag skulle vägra att få en sådan ”behandling” ..

hr>

Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.