ECT på barnhemsbarnen i Lund


jag påstår att man under 60 och 70talet utförde ECT på barnhemsbarnen i Lund för att de inte skulle kunna minnas sina föräldrar eller av andra orsaker utförde dessa suspekta metoder då av medicinell vetenskaplig undersökning eller som medicinell verkning.

jag påstår att människor med politiska ideologiska kunde drabbas under vetenskapliga undersökningar på sjukhusen i sverige då patienten var nersövd att ETC kunde ha utförts på patienter.