Avskaffa elchocker under tvång!


Jag tror det är svårt att få vittnesmål om skador efter ECT eftersom samhället inte erkänner att man kan bli skadad av ECT. Läkarna kommer hävda att eventuella skador (t.ex. minnesförlust) beror på den ursprungliga sjukdomen och inte på behandlingen. Om man t.ex. tror att man fått något reducerad hjärnkapacitet p.g.a. behandlingen så kan det vara svårt att bevisa och läkarna kommer som sagt hävda att det beror på den ursprungliga sjukdomen.

Att vittna men ändå inte bli trodd skulle bara leda till att vittnet blev stämplat som foliehatt (d.v.s. paranoid) och t.ex. förlorade sitt jobb eller utsattes för mobbning av grannar och liknande. Vittnesmålet kan användas för utpressning och liknande. Det var lättare för Förintelsens offer eftersom deras skador inte ifrågasattes av samhället.

Jag hittade dock klipp på TV4 när jag sökte på ECT, elchocker, elbehandling o.s.v. Där fanns minst 2 patienter som var negativa till ECT. En möjlighet är för patienter att polisanmäla ”vården” för grov misshandel, människorov och liknande.

Att 800 mA vid 450 V genom hjärnan som orsakar ett epileptiskt anfall är skadligt torde vem som helst inse. Jag tror inte det behövs vittnesmål, ty det borde vara självklart att en så kontroversiell behandling endast bör kunna ges till frivilliga.

Man kan även hitta en del material på YouTube, t.ex. fall från skiljedomstolar i USA där patienter vunnit.

Även om minnesförlusten i vissa fall bara skulle vara tillfällig så sätter den rättssystemet ur spel om patienter behandlats med ECT innan utskrivningsprövningen i Förvaltningsrätten. (En rättegång räknas inte som rättvis om personen som skall få sin sak prövad utsatts för en behandling som ECT innan rättegången.) Alla rättegångar skall vara offentliga enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna så du skulle kunna gå på Länsrättens möten vad gäller utskrivningsprövning. Dessutom så skulle du kunna gå med i ett politiskt parti och kandidera som nämndeman till Länsrätten och frige alla som ofrivilligt utsatts för ECT innan utskrivningsprövningen.

Jag talade med en ledande person vid Förtroendenämnden / Patientnämnden vid Region Skåne. Hon hade varit inblandad i att ge patienter ECT. Hon hade dock vägrat i vissa fall då psykiaterna hade velat ge behandling med extra hög strömstyrka. Behandlingen utförs dock i alla fall.

Om vi kunde omvända strategiska grupper som narkossjuksköterskor till att vägra delta i ECT så skulle verksamheten kunna stoppas. Att vissa patienter ges behandling med betydligt större strömstyrkor än andra ger möjligheter till diskriminering.

Jag har på senare tid upptäckt att många psykiatrer som sysslar med ECT är bröder till krigsförbrytare i SS eller söner till ledande nazister. Det förefaller troligt att de i hemlighet arbetar för att förverkliga sina nära släktingars vision om ett nazistiskt samhälle. De borde inte kunna ha så förtroendekrävande poster i samhället som psykiatrer.

Det bästa vore om tvångsvård, i synnerhet tvångs-”vård” med ECT avskaffades. Många människor har fått sina liv förstörda av ECT och är idag bara en spillra av vad de skulle kunnat vara om behandlingen uteblivit.

Mikael Bonnier

Jag har här ytterligare material om ECT: http://www.df.lth.se/~mikaelb/med/ect/