Bestående minnesproblem efter ECT


”Bestående minnes problem som jag inte tror går över.”

Namn:
XX

Ort:
XX

Ålder:
XX

– Vilka problem hade du när du fick kontakt med psykiatrin?

Depression symtom på bipolaritet

– Valde du själv att uppsöka en psykiatriker? Om inte, vem bestämde att du skulle träffa en sådan?

Min sambo

– Hade du fått någon annan behandling, t.ex. antidepressiv medicinering, innan du fick ECT? Hur fungerade den?

Fick anti depp på Vc. Dock ingen effekt

– Fick du någon information kring vilka alternativ som finns till ECT? Isåfall vilka alternativ?

Antiepileptika som jag ännu äter, men som då inte hade den effekt som gjorde mig bättre

– Under vilken tidsperiod fick du ECT?

Från 2006-2011

– Varför fick du ECT?

För att jag fick den alternativa behandlings alternativet

– På vilken plats och av vem fick du ECT?

Sthlm/ Visby

– Hur många ECT-behandlingar har du fått totalt?

Ca 250

– När du fick dessa var du inskriven på psykklinik eller fick du dem polikliniskt (dvs. att du fick åka hem efter att ha vilat en stund)?

Både och

– Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?

Jag har på slutet valt själv, pga. att jag mådde så dåligt, men innan har det också skett under LPT lagen

– Vilken muntlig information fick du om ECT före behandlingarna?

Bra, dock inte biverkningar

– Vilken skriftlig information fick du om ECT före behandlingarna?

Ingen

– Berättade någon om vilka bieffekter som ECT har? Vårdguiden säger så här: ”Övergående minnesstörning är vanlig och är i de allra flesta fall kortvarig och lindrig. Minnesstörningen kan dock i vissa fall bli mer långvarig eller varaktig och kan då ge varierande och ibland avsevärda besvär.” Fick du eller dina anhöriga denna information innan ECT-behandlingarna?

Mycket lite, ungefär som Vårdguiden säger.

– Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (T.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?

Nej

– Gjordes en fullständig ordinär läkarundersökning och behandling på dig innan ECT? Fick du genomgå någon fysisk undersökning, dvs. att man tog blodprover på dig, gjorde någon röntgenundersökning eller liknande, innan du fick ECT?

Allt utom RTG

– Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?

Att jag efter 3 behandlingar skulle må bättre

– Fick du detta resultat?

Ja det hjälpte, men minnes störningar har varit ett stort problem

– Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? Hur skiljer sig ditt liv idag från ditt liv innan du fick ECT? Vad upplevde du för förändringar i ditt liv efter ECT-behandlingarna?

Jag mår bättre idag, förutom minnet, som jag har problem med.

– Hur upplevde dina när och kära att du fick ECT? Vilka förändringar såg de hos dig?

Min sambo gick på läkaren inrådan, och tyckte absolut att jag skulle ta det, pga. att hon inte orkade se mig som jag var då.

– Har du berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker du upplevt som resultat av ECT-behandlingen? Om så, vad har du fått för svar?

Att minnet ska bli bättre

– Har du fått hjälp och stöd att framföra dina klagomål på behandlingen? Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?

Nej, information från dig bara

– Psykiatrin hävdar ibland att skadorna från ECT härrör från patienten och dennes mentala sjukdom. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?

Ja absolut, ffa närminnet som jag tappat, har svårt att orientera mig i Visby

– Hur vill du beskriva den behandling som du har fått av psykiatrin före, under och efter ECT-behandlingen?

Det är en snabb behandlingsform, men som inte är evidensbaserad tillfullo, jag fick problem med hjärtat efter en behandling och fick stanna kvar på Iva i 6 timmar, samt i Sthlm så vaknade jag med muskelavslappande medel i kroppen som gjorde att jag inte kunna andas eller röra mig.

– Hur ser ditt liv ut nu?

Jag mår ganska bra idag, äter dock medicin än, Har sambo,är arbetslös.

– Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?

Jag vill inte rekommendera andra till det, men kanske att jag vill det igen, för det är så hemskt att ha ångest/självmordstankar

– Om du summerar – vilka skador har du fått från den ECT-behandling du fick?

Bestående minnes problem som jag inte tror går över. Visst är det också ålderrelaterat men mina problem kommer från Ect

– Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?

Möjligen skadestånd om det blir aktuellt.

– Har har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?

Eftersom jag har en sådan god kontakt med min läkare, skulle det bli svårt, med tanke på våran relation m, hon skulle bli arg tror jag, samt att jag inte kommer ha samma möjlighet till kontakt med psykiatrin.