Besvärliga minnesproblem efter elchocker


Jag är 39 år gammal, finlandssvensk man, singel.

Jag genomgick elbehandling med 8 chocker för 4 år sedan då jag hamnat i en psykos som dels berodde på att jag inte kunde gifta mig med en så fin tjej, dels att det var sommar och jag inte fick hjälp samt att det var för svårt att smälta att jag bodde på en psykiatrisk avdelning dit jag själv sökt mig då jag var full av fruktan.

Jag är till yrket matematiklärare och mycket logisk. Jag har svenska som modersmål, talar även finska och engelska flytande. Dessutom är jag lärare i det kinesiska språket och talar det flytande.

Jag har nu besvärliga minnesproblem och anser att jag har förändrats av den elchocksbehandling jag genomgick. Jag skulle vela kunna hjälpa andra så att denna behandling inte behöver ges åt dem.

Jag skulle också vela att bli undersökt och få upprättelse i den form det nu kan ges.

Jag har funderat att skrida till rättsliga processer men skulle vela göra det på bästa sätt så att det kan få en verkan.

Jag har
1) onormal trötthet
2) försvagad initiativ- och planeringsförmåga
3) stora problem med närminnet och långtidsminnet
4) allmänt långsam
5) personlighetsförändringar såsom lättirriterad och aggressiv
6) ibland svårigheter att finna orden
7) huvudet känns tomt
8) svårigheter i kontakt med andra människor, hjärnan hinner ej med, jag känner mig handlingsförlamad

Innan elchockerna hade jag redan pga depression några av de ovan nämnda, såsom trötthet, yrsel och minnesproblem. Till min personlighet har jag innan elchockerna även haft problem med att planera samt problem med min aggressivitet, vilket gör situationen nu ännu mer svårhanterlig.