De mådde värre efter elchockerna


”Jag har ”slussats runt” inom psykiatrin i många år pga depression, melankoli eller ett allmänt ”svartseende” om livet, alltså saknat livsglädje och undrat mycket kring det.

Jag har fått antidepressionsmedicin plus annan medicin. Jag har också varit inlagd 2 ggr på psykavd. för ”ledsna människor” och har där sett personer, som varit mina vänner på avd, som fått ECT-behandling. Det var ingen trevlig syn. De sov mycket efteråt, mådde verkligen dåligt, orkade inte ens prata med någon, och de hade mist sitt närminne, samtidigt som de mådde mer dåligt än före el-chockerna.
Det var inte roligt att se, det var mycket skrämmande.

Jag blev erbjuden denna behandling en gång men tackade bestämt nej. ”Över min döda kropp” sa jag till personalen, och av vad jag läst här nu, så var ju det en träffande kommentar.

Nu har det visat sig att jag mycket sannolikt har Touretts syndrom och ADD, och skall påbörja en utredning för att fastställa det.

Detta var alltså anledningen till att jag mådde så dåligt av depression och melankoli och hade brist på livsglädje, för dessa symtom ingår i Tourettes ”sjukbild”.

Så i 30 år har jag medicinerats fel, och jag är nu så otroligt lycklig för att jag själv (jag har sökt o sökt genom alla år vad det kan finnas för orsak till mitt dåliga mående, för läkarna har aldrig lyssnat på mig utan funnit mig besvärlig) funnit orsaken till mina problem.

Så är det säkert för många, många andra personer också, som oturligt nog måste genomgå dessa vidriga elchocksbehandlingar helt i onödan.

Så jag är helt, totalt emot ECT-behandlingar och anser att dessa skall totalförbjudas och det NU innan fler blir felbehandlade och skadade av detta, kanske för resten av deras liv. Fruktansvärt!”