ECT förbjudet i många länder


Om Ect Vore en så entydigt vetenskaplig metod som så entydigt verkligen hjälper människor så skulle inte ECT vara förbjudet i många länder. Detta handlar om okunskap hos regeringar och okunskap generellt i vårat samhälle. Allt handlar om att göra människor fogliga och mer lätthanterbara och inte om att göra dom starkare.

Efter att ha studerat detta område i många år har jag kommit fram till följande:

Psykiatrin vet inte hur man verkligen botar någon psykisk åkomma och har aldrig gjort det.

Hela deras historia handlar om olika sätt att kontrollera och slå ut människor på olika sätt.

Metoderna för detta har genom åren ”förfinats”, dvs ser inte lika barbarisk ut för åskådaren som tidigare behandlingar. Dock är metoderna lika förödande för många patienter.

Anledningen till att detta har kunnat fortgå är att man gjort människan till en komplex varelse som i stort är förprogrammerad och inte har något egentligt ansvar för sina handlingar. Psyke handlar inte längre om det själsliga lidandet (dvs en människas upplevelser och svårigheter i livet) utan om kemiska reaktioner i hjärnan.

Detta påstås vara överordnat allt hos människan vilket gör att man i stort vill klassa alla typer av psykiska problem som kemiska obalanser.

Bevisen för detta röstas fram utan några som helst vetenskapligt godtagbara bevis och spaltmetrar av snurriga teorier publiceras i olika läkartidningar om det vetenskapliga i detta.

Dessa teorier befästs sedan som vetenskapliga genom att de förs in i Psykiatrins manual DSM som sedan ligger till grund för hur dessa sk neurologiska handikapp eller nedsättningar behandlas.

Läkemedelsindustrin är uppbyggd av börsnoterade företag som måste gå med vinst ,vilket i praktiken innebär att icke medicinska lösningar på dessa problem är ett hot mot lönsamheten på försäljningen av psykofarmaka. Detta råder det inga som helst tvivel om!

Läkemedelsindustrin och Psykiatrin har notoriskt bekämpat alternativa lösningar, dessa avfärdas som ovetenskapliga och även farliga. Bla Vitaminer har stått på deras ”to do list” vilket har resulterat i att kosttillskott har framställts som obehövligt och överflödigt och att dessa tom kan vara farliga.

Jag uppmanar alla människor att själv studera detta så att man åtminstone är påläst när det kommer till vad som görs med sin egen kropp.

Titta på båda sidorna av det hela och se till att ni är ordentligt informerade om biverkningar och även känner till andras erfarenheter i området.

Finns hur mycket som helst att läsa på Internet.