Det är dags att reagera och agera!


Klart intressant att dagens samhälle och beslutfattare inte reagerar mot behandlingsmetoder som ECT och liknande. En person som sitter i beslutsfattande position och godkänner dessa metoder är extremt dåligt informerad. Tar man reda på fakta runt att skicka ström in i skallen på en individ och ”röra-om” så kan man omöjligen stå bakom en behandling som ECT…såvida man inte har något att vinna personligen på det – den som blir utsatt gör det inte. Det är verkligen dags att reagera och agera!!!