Det finns alternativ


”För att behandla depression anser jag att en mer holistisk syn bör införas. Vad ligger bakom depressionen? Kan terapi fungera? Kanske har patienten bristsymptom, brister av vissa vitaminer kan till exempel ge depression.

Det finns även alternativa naturläkemedel som för många fungerar minst lika bra och som är bra mycket skonsammare mot kroppen.

En holistisk syn med öppenhet för patientens behov och önskemål är vad jag föresrpråkar och vad jag kommer att arbeta för om jag blir invald i SLL i höst!!!”