Detta är INTE hjälp!


Psykiatrin som låg bakom den systematiska utrotningen av utvecklingsstörda, handikappade och ”oönskade” i upptakten
till andra världskriget.

Psykiatrin som genomförde massteriliseringar i Tyskland och Sverige.

Psykiatrin som ger amfetamin till försvarslösa barn.

Psykiatrin som är så långt fallen och så brutal och barbarisk att den enda ”hjälp” man kan ge, är att koppla patienten till ett vägguttag och slå på strömmen.

Och det mest hårresande av allt – detta är statligt finansierat med dina och mina skattepengar.

Detta är den ”hjälp” staten ger till sina medborgare.

Detta är INTE hjälp! Detta är förtryck! Och brutal kontroll till apati.

Tack för ordet.
Vänligen och bestämt, R A