Elchocker är tortyr!


Finns det någon svensk som tycker att de gärna sponsrar ELEKTRISKA CHOCKER PÅ MÄNNISKOHJÄRNAN idag år 2007?

Denna sponsring av el-behandlingar, som de kallats på senare tid, trots att strömstyrkan inte blivit mindre, bara indianpilgiftet gör att offret, förlåt patienten, ligger förlamad som ett vilt fridlyst djur, en sälunge, eller en isbjörn till exempel, som av naturforskare skjutits, och oskadliggjorts, inte för att dödas , men för att vägas och mätas och förses med chip, i syfte att kontrollera, denna sponsring med hjälp av skattefogden, förlåt frivilligt inbetalda skatter av gemene man, sponsringen av EL-CHOCKERNA I SVERIGE GIVNA AV LÄKARE TILL BARN, JA SPÄDBARN TILL OCH MED, är denna sponsring VÄL KÄND OCH GODKÄND FRAMFÖRALLT AV SVERIGES ALLA SKATTEBETALARE, undrar jag!?

Har det debatterats om denna utgiftspost i vår riksdag nyligen, om hur skattemedel anvönds till att utdela, inte örfilar, men ELEKTRISKA STÖTAR PÅ SPÄDBARNSHJÄRNAN, NATURLIGTVIS UNDER TVÅNG, EFTERSOM BARNEN INTE HAR NÅGON RÖST.

Detta är TORTYR, TORTYR, TORTYR OCH INGENTING ANNAT ÄN TORTYR AV STATEN SVERIGE ANNO 2007.

STOPPA TORTYREN, SOM JAG TRODDE REDAN STOPPATS FÖR MYCKET LÄNGE SEDAN.

Låt Sverige vara fantastiskt, inte satanistiskt!

Tack!

EX-skötare

Kallalisa

MER FRÅN LISA:

En bred allmänhet i Sverige är intresserad av komplementära och alternativa medicinska metoder och Sveriges representant i EUROPARÅDETS KOMMITTE´MOT TORTYR, Christina Doctare, har precis gett ut EN INTRESSANT BOK som heter: VÄGEN TILL HÄLSA
DET BÄSTA AV VÄST OCH DET STÖRSTA AV ÖST

http://www.doctare.se/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=42

MER FRÅN LISA:

TV-KANALER OCH TIDNINGAR har på senaste tiden serverat REKLAM för ECT och LYCKOPILLER, både påstådda dokumentärer och psykiatri- och psykolog-experter i studion med modeller av människohjärnan, dock inte så förfinade att det var möjligt för psykiatern att plocka isär och visa upp den lilla sjöhästen, förlåt jag menar HIPPOCAMPUS mitt inne i vårt allra heligaste, jag menar hjärnan, och som påstås krympa vid depression, men hör och häpna, återställas till sin rätta storlek med hjälp av lyckopiller och ECT.
Skulle man inte kunnat visa upp en av psykiatriforskarnas råtthjärnor, från WALLENBERG NEUROCENTRUM I LUND, så krympandet och växandet bättre kunde ha demonstrerats?
Männikan lär sig ju numera att inte många genegenskaper skiljer henne från RÅTTAN eller GRISEN och får dessa djurhjärnor tillräckligt med AMFETAMIN, RITALINA OCH CONCERTA, så skall vi snart FÅ HÖRA JULGRISEN VACKERT SKÖNSJUNGANDE BE EN BÖN PÅ LATIN INNAN HON SERVERAS PÅ SILVERFAT MED ÄPPLET I MUNNEN, eller?
DJUP DEPRESSION, är definitivt inte ett roligt tillstånd, snarare dödsens alvarligt för den som drabbas och anhöriga, naturligtvis, för det är alvarligt!
Jag har sett en sådan fager, blek, liten LUCIA, med vacker , långt, lockigt hår ligga apatisk på en sjukhussäng på en forsknongsavdelning i Lund 1970 OCH GLÖMMER ALDRIG DEN VANMAKT JAG KÄNDE NÄR JAG SOM UNG ELEV TVINGADES BEVITTNA ATT HON FÖRDES TILL ECT-AVDELNINGEN FÖR ATT FÅ EL-STRÖM GENOM HJÄRNAN.
Lucia ”mördades” inför mina unga ögon och öron och framförallt mitt unga hjärta, och jag är inte den enda VÅRD-OCH OMSORGS-ELEVEN i Sverige som bevittnat dessa AUSCHWITZPÅMINNANDE SENARIOR I VÅRT EGET TRYGGA SOCIALDEMOKRATISKA LAND genom åren. Det är svåra minnen arr behöva förknippa med utbildning till ett yrke där man vill kunna hjälpa människor i behov av TRÖST. Jag genomförde utbildningen till skötare i psykiatrisk vård, men har sedan 1970, kort efter examen, valt bort att arbeta i just psykvården, och istället arbetat med något annat.
Jag är nämligen HUMANIST I MITT HJÄRTA och har aldrig glömt bort våra rötter, DEN SJÄLVLÄKANDE NATURMÅNNISKAN I KEMIKALIEFRI ZON, I TRYGG VUXENMILJÖ, DJUPT INNE I SKOG OCH MARK, ALDRIG LÅNGT BORTA FRÅN ELDSTADENS GLADA SKRATT.

Tack vare TV-RUTAN har de flesta svenskar den senaste åren bevittnat BILDER OCH FILMER AV APATISKA ASYLSÖKANDE FLYKTINGBARN.
De liknar den lilla LUCIA i sin säng på S:t Lars forskningsavdelning i Lund 1970 som fick ECT.

HUR DJUPT SKALL MÄNNISKAN HINNA SJUNKA I LYCKOPILLERTRÄSKET OCH ECT-ARSENALEN INNAN DET SVENSKA RÖSTBERÄTTIGADE FOLKET VAKNAR?
MÅSTE DET ÅSKVÄDER, STORM OCH KLOTBLIXTAR TILL FÖR ATT VAKNA OCH INSE ATT VILJAN ÄR FRI?
VILJAN ATT BEFRIA OSS FRÅN PSYKIATRIN SOM ÄMNE ÄR HÖR OCH HÄPNA FRI, FRI, FRI!

MER FRÅN LISA:

ECT-mästaren, överläkare på psyket i Trelleborg, Dr Marco Nobis, är ordförande för NACT en nybildad NORDISK förening för konvulsiv terapi, med syfte att främja ECT i samarbete med THE ASSOCIATION OF CONVULSIVE THERAPY (ACT) IN NORTH AMERICA.
I en webartikel i Sydsvenskan den 26 september 2007, dokumenteras Dr Nobis ect-arbete i ord och bild, som om det var något nytt under solen!
MEN SÅ HÄR ÄR DET!
Redan i början av år 1970, kom jag som skötarelev på en SPLITTERNY PSYKIATRISK FORSKNINGSKLINIK på S:t Lars sjukhus i universitetsstaden LUND, som elevpraktikant där, till att bevittna hur den ENDA FORSKNING SOM BEDREVS DÄR VAR DEPÅINJEKTIONER OCH ECT plus något som kallades narkosyntes av docent Olle Hagnell.
Ingen annan forskning bedrevs.
På ect-avdelningen, år 1970, utövades elektrochockerna exakt som Dr. Nobis nu lovordar som något nytt och FÖRFINAT!
Patienterna FASTADE som inför en vilken operation som helst, förbereddes med lugnande subcutan imjektion som inför en vilken operation som helst, fick muskelavslappnande CURARE ( ett indianpilgift) redan då och låg paralyserade, förlåt jag menar muskelavspända, och helt nedsövda med narkos administrerat av en professionel narkosläkare från lasarettet i stan, innan de fick psykiatrikerns elektroder på skallen, så tårna krampade och böjdes och spretade, och vitrockarna nickade till varandra och log: ” TVÅ HÅL I VÄGGEN ÅR UNIVERSUMS STARKASTR KRAFT!”
Undersköterskeeleverna undervisades i att bemöta patienten värdigt direkt vid uppvaknandet i vilorummet, efter ECT-seansen:
”När patienten vaknar skall man fråga: ÄR DU HUNGRIG?”
Det ingår i utbildningen av sjukvårdspersonal att behöva närvara vid dessa vedervärdiga behandlingar av ens stackars medmänniskor, för det ingår i utbildningarna att praktisera på psyket också.
Att Dr Nobis arbetar för att få ECT till att vara så mycket mer förfinat och preciserat idag än för trettiosju år sedan är som att presentera kejsaren inför folket i sina nya kläder och jag ikläder mig gärna rollen som barnet som utropar:
”Titta, titta, kära mor, KEJSAREN ÄR JU NAKEN!”
Jag utgår ifrån att socialministern läste sagan av Hans Cheristian Andersen som barn!

Jag avslutar med ett citat ur en lärobok i naturkunskap för gymnasieskolan:

HOMO ERECTUS, den upprättgående, levde för 0,4 – 1,6 miljoner år sedan.
HOMO ERECTUS kunde nå en längd av 170 cim och hennes hjärna var relativt stor, 1000cm3.
Ökande intelligens ledde till att hon kunde förfina sina verktyg och, inte minst viktigt, ANVÄNDA ELDEN.

INFORMATIV LÄNK TILL ECT-MOTSTÅNDAREN Dr Breggin:

http://www.breggin.com/neuropathologyand.pbreggin.1986.pdf

MER FRÅN LISA:

Elektrochock eller ECT ( Electro Convulsive Treatment) innebär ett framkallande av ett epilepsiliknande anfall med elektrisk ström.
CONVULSION BETYDER KRAMPANFALL
Det verksamma vid dena elbehandling är DET EPILEPTISKA ANFALL, som den elektriska strömmen utlöser i hjärnan.
”Terapin” innebär att EN ELEKTRISK STRÖM PÅ C:A 0,8 A SÄNDS GENOM PATIENTENS HJÄRNA MED HJÄLP AV ELEKTRODER SOM ANBRINGATS PÅ HUVUDET.
Enligt en lärobok i naturkunskap för gymnasiet består människokroppen till stor del av saltlösningar och leder därför ström bra.
Redan en så liten ström som 10mA, det vill säga 10 tusedels ampere, kan ge muskelkramper.
Vid växelström 50 Hz händer följande:
0,1 mA Kan uppfattas av tungan.
1mA Uppfattas av fingrarana ( kittlande, vibrerande känsla)
5mA Ger stickande smärtor men är ofarlig.
10mA Muskelkramper börjar uppträda.
20mA Gränsen för att man kan lossa ett grpp har passerat.Kan ge brännmärken.
Försök inte dra loss offret. Bryt strömmen!

30mA Förlamar ansiktsmuskulaturen efter någon minut.
Konstgjord andning omedelbart lönar sig i regel.

50mA Ger kraftiga och smärtsamma kramper.
Kan om den passerar brösthålan några sekunder åstadkomma hjärtkammarflimmer, som vanligen leder till döden. Förutom yttre brännskador kan även inre sådana uppstå i vävnaderna.

500mA Åstadkommer svåra brännskador men är inte alltid direkt dödande.

800mA Ger ett stort epileptiskt krampanfall, GRAND MAL, vilket är syftet med ECT eller el-terapi, som det också numera kallas, en modern psykiatrisk behandling i Sverige år 2007.

0,8A är detsamma som 800mA, ellerhur?

A betyder ampere.

mA betyder en tusendels ampere, alltså mikroampere.

Mikro betyder tusen.

Jag citerar nu följande ur boken ”Dynamisk psykiatri” av docent Johan Cullberg skriven 1984:
”Elbehandling är fortfarande ganska populär i Sverige vid reaktiva psykoser, även i tidig fas.
Detta är en klåfingrighet som mera är en tröst för doktorn än för patienten.”
”Problemet med elbehandling är att patienten inte får uppleva förmågan att ”med egna krafter” ta sig ur psykosen”
Johan Cullbergs egen bror, konstnären Erland, misshandlades på Beckomberga sinnessjukhus på 60-talet med bland annat 50 elchocker, innan biskpsfamiljen hann rädda honom därifrån, enligt docent Cullbergs nya bok, ”Mitt liv med psykiatrin”.

0,8 A

MER FRÅN LISA:

http://sv.wikipedia.org/wiki/ECT

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet#Skador_av_elektricitet

http://sv.wikipedia.org/wiki/Epilepsi#Diagnos

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1352&a=703096

MER FRÅN LISA:

När den moderne psykiatrikern undervisar i sitt ämne, går det ofta till så att han eller hon PEKAR MED MUSEN på en bild som mest påminner om en sådan som väderleksrapportrarna brukar förevisa när det är osäkert att bestämma om, varifrån, vart, hur starkt och när, ovädret kommer att slå till.
Vad BLIXTNEDSLAGET, förlåt jag menar, el-terapi/ el-behandlingar/ ECT/ el-chockbehandling ( olika benämningar på samma sak!) beträffar så hänvisas med andakt till RÅTTEXPERIMENT PÅ SVENSKT UNIVERSITETSSJUKHUS.
En av indikationerna på att få remiss till ECT-AVDELNINGEN, är att den djupt deprimerade hjälpsökande patienten är GRAVID OCH KVINNA.
Vad är likheten mellan råttan och den gravida svenska kvinnan, herr eller fru professor i psykatri?
Denna fråga ber jag socialministern titta närmare på!
Dessutom hur kommer det sig att forskningen inom psykatrins värld bara går runt, runt hela tiden?
Psykiatrin som ämne är en OND CIRKEL.
Befria samhället och de unga läkarstuderande från denna KEJSARENS NYA KLÄDER!
SSRI-läkemedlen, de nya antidepressiva storsäljarna har visat sig ha SJÄLVMORDSBENÄGENHET som BIVERKNING. Patienten blir tillräckligt lycklig för att lyckas ta sitt eget liv!
TRAGISKT BORTOM GRÄNSEN DÄR MÄNNISKOTÅRARNA TAR SLUT.
Psykiatrin går runt, runt”¦
Hjälp, låt oss behandla alla dessa självmordbenägna medmänniskor med ECT, för ECT eller el-terapi eller el-chock som det också kallas, används just som förstahandalternativ om en patient anses vara självmordbenägen, så tycks logiken vara inom läkarkåren?
Längre tillbaka i tiden, observerade psykiatrikerna att patienter med epilepsi ALDRIG också hade diagnosen schizofreni, och därav bestämdes att ge patienterna med schizofreni EPILEPTISKA GRAND MAL ANFALL, stora epilepsianfall GENOM ATT GE EL-CHOCKER PÅ HJÄRNAN. Detta görs idag som sagt på gravida kvinnor som på grund av hormonstress blivit deprimerade, på förvirrade gamlingar, KVINNOR SOM BLIVIT STRESSADE OCH DEPRIMERADE I SAMBAND MED KLIMAKTERIET på grund av hormon- och närings-OBALANS.
Intet ont anande hänvänder sig naturligtvis den svenska medborgaren till sin vårdcentralsläkare och kan i värsta fall därifrån remitteras till psyken, där ECT-AVDELNINGEN FINNS.
Detta hände min egen älskade mor år 1960.
Detta händer många andras älskade mödrar år 2007.
Detta händer även män numera.
ENDAST FOLKET OCH VÅRA FOLKVALDA KAN I VÅRT DEMOKRATISKA LAND LÄTT STOPPA DENNA FÖRNEDRING AV MEDMÄNNISKOR SOM HAR DET SORGLIGT OCH SVÅRT.
Vi är människor, varken möss eller råttor och till och med dessa djur borde få lov att leva sina liv utan att bli försöksdjur i experiment som bara går runt, runt, runt, till profit för vissa.
GOD JUL!.
Tack!