Diagnoser i psykiatri har spårat ur


”Tack för din hemsida. Det är synd att psykiater gärna blandar ihop psykiatri med kardiologi. Psykiatri är inte kardiologi.

Det är åtminstone bra att man som psykiater kan beklaga att man blivit tvungen blunda för misshållanden i psykiatri. Men det är synd att vissa andra brukar ibland cencusera någon saklig uppgift som pekar på på falsk verksamhet i psykiati av att attackera en person eller påstå att det kommer från sekter, de tycker sig att de kan lätt slippa bemöta folk så. Ingen i psykiatri kan ändå förneka att av miljoner som fått diagnoser i psykiatri så kan ingen av dem ha simulerade diagnoser.

Det går också lätt simulera schizofreni, paranoida symptom osv., men jag struntar gå in i på medicinska undersökningar som granskat psykiatri. Men insåg redan för länge sedan att man kan ska bekräfta kvasivetenskapliga diagnoser i psykiatri och simulera symptom. Låta det hela belasta dem och spricka. Kanske blir det en väckarklocka för hederliga medborgare. Det går simulera LÄTT på psykiatrisk klinik schizofreni,bipolär sjukdom osv. Diagnoser i psykiatri ställs inte baserad på någon patologisk sjukdom.

Till och med svenska professor har erkänt att diagnoser i psykiatri spårat ur till auktoritära maktmissbruk. Särskilt med tanke på att psykisk symptom går simuleras LÄTT är tvångvård väldigt förlegad paternalistisk hållning som tillkom i ett gammal barbariskt samhälle som är inte i överensstämmelse med dagens demokratiska och icke-auktoritära samhälle i vår tid.

Men psykiatrisk historia har tydligt lärt oss att folk som hamnat i psykiatrisk vård har ofta varit för svag och inte sällan lätt byte för vägra acceptera än idag förlegad, auktoritär, vidrig paternalistisk hållning i psykiatri. Det finns starka aktörer i samhället håller ryggen om psykiatri som har nästan monopol i hantering av psykiska sjuka. Det är väldigt naiv förneka att av miljoner i världen som fått diagnoser tack vare psykiatri omöjligen kan ha blivit tvungen identifera sig som sjuk eller lärt sig simulera av närstående som kunnat fortsätta företräda dem i vården och simulerat eller producerat symptom åt deras familjmedlem. Dessutom lägg till det att släktingar och familjmedlemmar beundrar varandra, lär sig lätt av varandra imulering av symptom. Så kan en familjmedlem lätt lockas simulera psykiska symptom eller till och med våldtäkt så att närstående kan därefter fortsätta företräda någon i vården och fortsätta simulera psykiska symptom åt en familjmedlem. Till och med reporter kunde på knappt 20 minuter simulera psykiatrisk diagnoser.”