ECT bör kriminaliseras


”Jag börjar undra vad dessa chocker verkligen gör och kan göra.

Allmänhet, debattörer och medborgare bortser ibland från fakta och förvanskar därmed på verkligheten. Det finns t ex flera dödsfall redovisade.

Ernst Hemmingway förstörde sitt minne, författarförmåga, inspiration och livslust efter en serie elchocker på Mayokliniken av psykiatriker Rome och Rochester i Minnesota. Förnedrad i själen körde han hem från sjukhuset och tog sedan sitt liv.

Varje läkare som skickar elektricitet genom kroppen vet att det skada. Oavsett vad han än säger till dig och vilken propaganda han än sprider, kommer han inte att ta några elchocksbehandlingar själv eller ge dem till några i hans familj. (Cyril Kolotronics: ”The truth about Electro-Shock Treatments”.

Elchocken lanserades i Italien under en tid då fascismen var på frammarsch. En ibland löjeväckande inställning att allt kan lösas med teknik och kraft florerade. Huvuddelen av de ”undersökningar” som ”bevisar” elchockens effektivitet gjordes under denna tidsperiod och i stort sett alla dessa är meningslösa. De svarar alls inte mot de krav som ställs på vetenskapliga rapporter idag. Resultaten var oftast ”anektotiska” d v s läkaren beskrev patienterna beskrev patienten som ”bättre” eller ”återställd” utan att definiera vad som menades med det. Kotrollgrupper användes dessutom sällan.

Definitivt orsakar ECT skador på hjärnan. Djurförsök har visat på blödningar i hjärnan.

Från en genomgång av 500 studier av behandling med ECT framgick det att av alla studier som behandlade inlärningsförmåga, visade samtliga på en försämring efter ECT. Vid en senare undersökning av ECT-patienter som fick ”behandling” 10-15 år tidigare visade tester att deras perceptionsförmåga var dramatiskt försämrad. Författarna Gomer, Goldman och Templer drog slutsatsen att ”elchocksbehandling förorsakar oåterkalleligen hjärnskador”.

Minnesförlusterna är otvetydiga i verkligheten. Studier från Yale University i USA är ett exempel på lärosäten där detta studerats. Andra forskare som Squire och Slanter erhöll resultat på en genomsnittlig period av minnesförluster runt ECT-behandlingen på 27 månader. (Baserat på intervjuer gjorda 7 månader efter behandlingarna). 55 % av de undersökta patienterna ansåg att de INTE hade återfått sina normala minnesfunktioner flera år senare!

En skotsk undersökning undersökning visade på att 74 % av patienterna ansåg sig ha fått ”sämre minne” som följd av ECT (Freeman och Kendell). Hela 30 % ansåg att deras minne påverkats permanent.

Till de som trots allt försvara psykiatrins dåd i allmänhet och ECT och frågar: Vad har ni för alternativ?

Vad är alternativet till att slå någon i huvudet med en klubba därför att personen är deprimerad (ECT kan faktiskt likställas med det)? Vad är alternativet till att ge någon narkotika? Vad är alternativet till att kidnappa någon och spärra in personen på obestämd framtid?

Det enda acceptabla alternativet till dessa skadliga handlingar är att helt enkelt sluta upp med dem!

Lars Andersson”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Din identitet är skyddad och du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.