Elchocker förstör kroppens vävnader


”I filmen Gökboet fick man usel reklam för elchocker. Själv har jag träffat en farbror som fått sådan behandling 17 gånger, och troligen stämmer utsagorna om att personligheten trubbas av.

Sanningen är att elchocker förstör kroppens vävnader utan för den skull lösa några psykiska problem och liknande.

Psykiatriker fortsätter att utsätta patienter för elchocker fastän det inte finns några giltiga medicinska skäl eller vetenskapligt berättigande för detta. Efter mer än 60 år kan de varken förklara hur ECT fungerar eller försvara de stora skador den ger.

Psykiatrin verkar inte veta hur sinnet fungerar. Hur fungerar ECT och vad är orsak och verkan ifråga om människans sinne? Det vore mycket intressant att ta del av svaren från de som utför dessa mänskliga försök.

Mycket sannolikt skulle man dock istället få en mängd teorier i ämnet. Följande har kommit fram från tidigare utfrågning:

Det är en destruktiv process som på något sätt ger en förbättring.
Det ger en fördelaktig vegetativ effekt.
Den ger den omedvetna upplevelsen av att dö och återuppstå.
Den skapar rädsla vilket i sin tur leder till tillfrisknande.
Den för individen ner till en lägre nivå och får honom att anpassa sig.
Lär hjärnan att stå emot kramper som dämpar abnormt aktiva hjärnkretsar och stabiliserar humöret.
L. Andersson”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Din identitet är skyddad och du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.