ECT gav 73-åring minnesproblem och personlighetsförändringar


“Efter kontakt med min familjeläkare fr o m 20012-10-01 och remiss till sjukhuset togs jag i på PSYK avd X 2012-10-31 med diagnosen djup depression. Blev inlagd fram till 2013-02-28 och därefter utskriven med planertad öppenvårdskontakt (pågår fortfarande). Mediciner har varierat under tiden, 12 st ECT gavs mellan 20012-12-01 och 2013-01-11.

ECT-behandlingarna har haft stor påverkan på mitt minne, varför jag vill göra en anmälan samt yrka på skadestånd. Jag är 73 år och har fått dåligt minne, har svårt att planera och känner mig personlighetsförändrad. Är i övrigt frisk!”