Elchocker används på var och varannan patient


Jag bor sedan en period i X, dock övergående. Efter kontakt med psykiatrin här är jag djupt chockad över dess inkompetens. Man använder etc på var och varannan patient — unga, som gamla. När jag själv sökte för en långt gången depression (efter att ha blivit nekad inläggning på avdelningen), blev jag erbjuden en medicin vid namn zyban?!. Häpen läste jag kontraindikationerna, och ser att man avråder om personen har någon form av leverproblem. Detta har jag, vilöket lä’karen är väl medveten om. Zyban är ett preparat som används vid rökavvänjning. Mig har de inte erbjudit etc ännu, men det är bara en tidsfråga. Skrämmande.

Jag är själv väldigt kritisk till hur psykiatrin fungerar X. Har som tidigare nämnt gjort empiriska undersökningar och har talat med väldigt många patienter som haft med psykiatrin här att göra. Många brister, inte enbart de frekventa el-chocksbehandlingarna, som i sig är de mest allvarliga. Att man använder sig av el-chocksbehandlingar på ett så rutinmässigt sätt är väldigt osmakligt. Varje morgon såg jag sängarna med patienter rulla iväg. Det var obehagligt, nästan overkligt att se. Alla dessa människor kan ju knappast ha varit medvetna om vilka enorma skadeverkningar de skulle komma att bli utsatta för. Det finns även andra allvarliga brister inom just denna psykiatrin. Men det är en annan historia, detta handlar om just el-chockernas skadeverkningar.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.