Jag trodde inte sånt föregick i Sverige


Jag trodde inte sånt föregick i Sverige – vad blåögd man kan vara! Jag protesterar mot användningen av ECT i Psykiatrin!!

Om förespråkare offentligen och i TV går med på att själva ta 2-3 behandlingar før att visa att de är oskadliga så kan vi ta upp diskussionen om det skall objektivt utredas ev. nytta – om de inte är berädda att göra det – skrota hela metoden OMEDELBART.