Få ECT avskaffad från vår sjukvård


Ok, men kommer dessa protester här att göra någon skilnad i verkligheten? Om inte så är de ju helt meningslösa.
Istället för att fokusera på att uttrycka sin avsky för detta och sen nöja sej med det – borde vi fokusera på vilken strategi vi kan använda oss av för att nå våra syften, dvs att nå ut till hela svenska folket, bevisa vår sak och få ECT avskaffad från vår sjukvård.
Problemet är mycket större, vidare och djupare än att ”ECT är dåligt”. Sjukvården saknar viktiga och grundläggande kunskaper om människans natur, te.x att vi är själsliga varelser som bebor kroppar av materia och således måste vi lära oss att behandla själen och våra osynliga kroppar. Forskningspengar som idag läggs på utveckling av mera kemiska droger och andra skadliga manipulationer måste omfördelas till att utforska metoder som verkligen hjälper människor att bli friskare och som inte skadar. Den alternativa medicinen måste få större möjligheter att utföra kliniska studier och lagen måste skrivas om så att om en alternativ metod bevisas vara verksam så ska inte bara metoden in i sjukvården – utan också dess utövare! Som det är idag kommer utövarna istället fortsätta att vara utfrysta från sjukvården. Incitamenten att ta fram evidens är idag dåliga, pengar saknas, vill man som alternativare få hjälp med ansökan om medel, studieupplägg etc finns det inga färdiga kanaler utan man får försöka hitta svaren själv, och någon offentlig debatt om detta existerar ej.

Vi som vill förändra vårt samhälle till det bättre behöver samla oss och bilda aktionsgrupper och nätverk. Och vi behöver synas bättre i vanliga media. Sök upp mej du som vill göra mer!