Bestående minnesförluster efter elchocker


Intervju med man som har fått elchocksbehandlingar

”Bestående minnesförluster,, ja även om jag är 50 år och att mitt minne kan svikta ändå så kommer inte mitt ”gamla” jag tillbaka.”

Ort:
Visby
 
Ålder:
50 år
 
När fick du el-chocker?
Dec2008
 
Var fick du dem?
Visby Lasarett
  
Varför fick du el-chocker?
Pga ångest tillstånd samt depression
 
Vilken information fick du om elchocker innan?
Jag har fått tidigare så jag vet hur dessa fungerar
 
Vad blev du lovad som ett resultat från el-chockerna?
Fri från Ångest
 
Fick du detta resultat?
Nej
 
Berättade någon om vilka bieffekter som elchocker har?
Inte denna gång
 
Kände du dig tvungen att acceptera elchocker som ”behandling”?
Nej
 
Hur många elchocker har du fått totalt (antal elchocker och under hur lång tid)?
46 stycken under 2000 talet
 
Vad upplevde du för förändringar i ditt liv?
Mest minnesförlust och förvirring
 
Hur upplevde dina när och kära att du fick el-chocker? Vilka förändringar såg de hos dig?
Mest mitt minne som sviktade, dom fattar inte. Dom har fått en negativare bild av mig
 
Har du berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker du upplevt som resultat av elchocksbehandling? Om så, vad har du fått för svar?
Ja, svaret är att minnesförlusten ger med sig och att det är mycket bra behandlings modell.
 
Hur vill du beskriva den behandling som du har fått av psykiatrin före, under och efter el-chockerna?
Psykiatrin på Gotland befinner sig på stenåldersnivå, det är mycket ”tyckia-aktri” som avgör.
 
Hur ser ditt liv ut nu?
Fn sjukskriven fått nya tabletter som faktiskt hjälper
 
Skulle du vilja få el-chocker igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?
NEJ
 
Om du summerar – vilka skador har du fått från den el-chocksbehandling du fick?
Bestående minnesförluster,, ja även om jag är 50 år och att mitt minne kan svikta ändå så kommer inte mitt ”gamla” jag tillbaka.