Fick andningsdepression efter elchocker


Jag har fått ECT, fick tre behandlingar innan de avbröt. De avbröt mina behandlingar på grund av att jag drabbades av andningsdepreession. Och det hände första gången, och andra och även tredje, men ändå avbröt de inte min behandling förrän efter tredje gången. Jag var förvirrad dagligen efteråt under ett helt år, och än idag kan jag bli helt desorienterad när jag kommer ut, det kan räcka med att gå utanför min trappuppgång hemma så kan det kännas som att jag inte vet vart jag är, vart jag ska, vad jag hade tänkt att göra, och detta har kommit först efter att jag fick ECT. Jag har svårare att lära mig saker nu efteråt, det krävs mycket engagemang för att klara skolan och det är ett evigt kämpande. Jag hade LPT när jag fick ECT, men jag mottog den frivilligt för det var det enda som de trodde kunde hjälpa, men jag tycker att de stjälpte mig istället. Jag är starkt emot denna grymma behandling. Vi som utsätts är svaga, vi är offer, men jag tycker att vi som utsatts för ECT måste vara starka och se framåt, vi måste göra vår röst hörd för att få slut på denna tortyr.. STOPPA ELCHOCKER