Finns det personer i Skellefteå som har skadats av ECT och även fått refluxgalla?


“Finns det personer i Skellefteå som har skadats av ect och även fått refluxgalla?

Finns det någon patientgrupp i Skellefteå?”