Handlar om att fördärva människor


”Jag är emot både psykiatrin och psykologin samt neuropsykiatrin. Det handlar om användandet av en rad olika metoder som borde förbjudas som ECT-behandling, ritalina och lyckopiller samt diverse felaktiga och galna diagnoser som ADHD, Asperger och en massa annat, psykiatrin, psykologin och neuropsykiatrin är dumheter och handlar om att fördärva människor och det handlar om att skada och tortera människor på ett otrevligt sätt genom lögnaktiga och kränkande sätt som är så typiskt för ett samhälle med en övertro på vetenskap som Sverige!”