Förlorade min syster när hon fick personlighetsförändrande ECT


“Min syster som är 68 år gammal och för närvarande är intagen på psykakut avd X har totalt förändrats efter att ha fått 6 eller 7 elchocker tidigare i höstas.

Personlighetsförändrad, kommunicerar inte längre, endast enstaka ord, förvirrad, orolig, ångestfylld, inga kognitiva funktioner.

Intagen på vårdintyg nu men var tidigare intagen under två månader efter eget önskemål via vårdcentral då hon kände sig deprimerad och psykiskt instabil. Under denna period gavs Ect-behandlingar.

Fungerade inte alls i hemmet efter utskrivning och är nu således tillbaka på avd X psyk akut där hon alltså inte går att känna igen.

Sjukhuset säger sig inte förstå alls hur denna försämring uppstått men vidhåller fortfarande att hon är deprimerad!

För övrigt det enda som uttalats från det hållet och vilket man knappast behövde ha en medicinsk utbildning för att konstatera vid första inskrivningen. Man erkänner ovan beskrivna försämringar men kan inte ställa någon diagnos, kanske demens/Alzheimer men försämringen har gått så fort, kom ju nästan omedelbart efter Ect-behandlingarna och tyder väl inte på demenssjukdom även om det i botten säkerligen kan finnas skäl att misstänka det också eventuellt. Ingenting händer.

Jag bor inte X och har endast talat med diverse underläkare på telefon. Hennes förändrade beteende upplevde jag dock direkt på plats i X samt via telefonsamtal som inte längre går att ha med henne och kontakt med släkting som besöker henne på sjukhuset.

Hoppas att du har några råd att ge mig. Vill gärna anmäla för brist på information om ev. biverkningar och för att överhuvudtaget ha givit Ect-behandlingar samt skandalöst dålig uppföljning när nu faktum kvarstår att jag totalt verkar ha ”förlorat” min syster. “