Glömmer mycket och minns inte personer efter ECT-behandlingarna


“Första gången jag fick ect var jag 26 år. Jag hamnade i en förlossningsdepression och blev inlagd på en psykiatrisk avdelning. Den gången fick jag fem ect behandlingar. Efteråt hade jag svårt med minnet, ansiktsigenkänning.
Nästa gång var bara året efter, denna gång blev det fem behandlingar och minnet är ännu sämre, svårt att följa tråden när jag pratar, vissa ord är helt bortraderade från minnet, fortsatta problem med ansiktsigenkänning, om en person säger något glömmer jag det på en gång. Skulle jag bli djup deprimerad igen skulle jag vägra ect!”