Hör elchocker hemma i vårt öppna samhälle?


Jag har länge uppmärksammat bruket av elchocker, ECT i vårat land och den totala brist på öppenhet kring alla fasansfulla biverkningar som denna ovetenskapliga metod är orsaken till.

Jag har i min nära omgivning sett hur både unga som gamla fått sina liv förstörda pga att man istället för human hjälp elchockat deras hjärnor samt överröst dom med anti-depressiva mediciner.

Varför är det så tyst om farorna kring dessa s.k elbehandlingar?

I ett öppet samhälle, som vi gärna vill se vårat, borde det vara en självklarhet att även psykiatrin har ett öppet förhållningssätt till vad deras behandlingar egentligen leder till.

Om en behandlingsmetod leder till att en person får större skador än vad det ursprungliga problemet orsakade är det ett brott mot läkaretiken och måste leda till att denna metod försvinner och inte som nu faktiskt istället ökar som behandlingsmetod. Var finns logiken?

Elchocker kallas ECT (Electric convulsive therapy) vilket ger det en mjukare mer ofarlig klang. Sanningen är inte bättre än att man skickar in ström, dvs rå kraft likt ett slag mot huvudet och menar på att detta skulle vara en hjälp mot ett psykiskt problem. Dock utan några som helst vetenskapliga bevis.

Det finns överallt på internet människor som vittnar om hur elchocker förstört deras eget eller någon nära anhörigs eller väns liv.

Jag har med egna ögon sett hur livskraften och minnesförmågan ebbat ut hos människor som fått återkommande elchocker. De är mer medgörliga och apatiska, men målet med terapi kan väl knappast vara detta? Målet borde väl vara mer livsdugliga, kapabla, dynamiska och självständiga människor?

Hur kan man inbilla människor att elchocker på något sätt skulle kunna göra en människa mer livsduglig?

Tommy